Create private, public key and signature file using open-ssl

  1. Download OpenSSL – https://sourceforge.net/projects/openssl/
  2. Create private key: genpkey -algorithm RSA -out private.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 or with password genpkey -algorithm RSA -out private.pem -aes-128-cbc -pass pass:test -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
  3. Create public key: rsa -pubout -in private.pem -out public.pem
  4. Create signature file: dgst -sha1 -sign private.pem -out test.sign test.txt
  5. Verify: dgst -sha1 -verify public.pem -signature test.sign test.txt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *